BHP & PPOŻ

Starszy Inspektor ds. bhp Anna Zborowska


BHP I PPOŻ w pracy!

BHP & PPOŻ

Organizacja i Technika pracy

Szkolenia, Porady, Konsultacje

Ocena Ryzyka Zawodowego

Zapewniamy:

 •  Kompleksową dokumentację BHP w firmie
 • Szkolenia i instruktaże BHP i PPOŻ
 • Sporządzanie  oceny ryzyka zawodowego
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • Prowadzenie zagadnień służb BHP
 • PPOŻ i Prawa Pracy • Wykonuję zalecenia pokontrolne
  • Państwowej Inspekcji Pracy
  • Państwoej Inspekcji Sanitarnej